Karneval

Program KARNEVAL je pevnou součástí programové nabídky projektu ABRAKA MUZIKA zaměřenou především na hodnotnou, spontánní a přitom kultivovanou a nenásilně organizovanou dětskou zábavu. Je postaven na hudebních, dramatických, tanečních a pohybových aktivitách, které vycházejí z dětského hudebního vkusu, navazují na dětskou zkušenost s písničkami a pohybovými hrami získanou v mateřských a základních školách. Obsahuje taneční hudbu i písňový repertoár z dětských zpěvníků i klasických televizních pohádek. Pořad KARNEVAL je velmi flexibilní - bezprostředně reaguje na okamžité nápady, nálady a podněty, dokáže se přizpůsobit aktuálním situacím, reflektuje aktuální dění mezi účastníky pořadu, reaguje na impulsy vyslané prostřednictvím cílených interakcí a bezprostřední komunikace mezi aktéry a publikem. Využívá tanečních a pohybových her, soutěží a dalších prvků animované zábavy. Obsahuje i nenápadné a nenásilné výchovné a didaktické působení zaměřené na mezilidské vztahy, vzájemnou toleranci, úctu a ohleduplnost mezi dětmi.

Karnevalová kapela v kostýmech

Hudebníci formace ABRAKA MUZIKA v tomto pořadu bezvýhradně ctí a podporují atmosféru, prostředí a náladu karnevalového dne. Stylizují se do role karnevalových masek, které svým vystupováním potvrzují výjimečnost karnevalového svátku. Masky muzikantů nejsou zvoleny nahodile - sehrají důležitou úlohu v dramatizovaných vstupech a nápaditě organizovaných soutěžích pro děti.

Karnevalová scéna

Za zády muzikantů se pod velkou barevnou nafukovací duhou otevírá starobylá kovaná brána jako vystřižená z hradeb pohádkového království. Tudy proudí na scénu zábava, tudy přicházejí nápady a písničky a také děti z publika, které své kamarády s pomocí karnevalové kapely pobaví improvizovanými scénkami, písničkami a dramatizovanými vstupy. Pro ně je za branou připraveno mnoho kostýmových proměn, překvapivých scénických prvků a rekvizit.

Karnevalová hudba

Hudební doprovod pořadu KARNEVAL má několik podob. Kromě tanečních skladeb, které podporují karnevalový rej, zařazuje ABRAKA MUZIKA i doprovodné skladby k hudebním hrám a ke společnému zpěvu, scénickou hudbu k divadelním vstupům a akustický doprovod pro bezprostřední hudební komunikaci. K tanci hrají hudebníci na jevišti, pro společné zpívání a muzicírování využijí akustické hudební nástroje (akordeon, kytara, dechový nástroj) přímo mezi dětmi.

Hry a soutěže

v pořadu KARNEVAL se střídají hudební vstupy s divadelními scénami, které vyústí v soutěže a zábavné hry pro děti. Soutěže jsou zasazeny do atraktivního rámce, v němž se uplatní karnevalové masky: soutěž ve strašení pro ježibaby, čerty, vodníky, strašidla a čaroděje, rodeo pro kovboje a indiány, taneční soutěž pro princezny a další soutěžní hry a aktivity, v nichž děti osvědčí obratnost, dovednost, důvtip a smysl pro čestné zápolení o sladkou odměnu.

Program KARNEVAL neklade na pořadatele akce žádné organizační a technické nároky. Průběh programu je zcela v režii účinkujících, technické a scénické zázemí včetně ozvučení rovněž. Jedinou podmínkou konání akce je bezpečný zdroj 220V.