Ke stažení

LIDÉ A PENÍZE

 

 

Nová digitální sada „LIDÉ A PENÍZE“. Nezávislý didaktický materiál obsahující náměty a zadání pro všechny věkové vrstvy prvního stupně ZŠ: Pro nejmenší omalovánky, pro větší pracovní listy, pro všechny didaktické hry, písničky a videa. Soubor je doplněn pečlivě zpracovanou metodikou.

S jeho pomocí můžete připravit vyučovací hodinu zaměřenou na finanční gramotnost nebo projektový den. Všechny součásti výukové sady lze využívat naprosto neomezeně.

 Stažením souboru se zavazujete k respektování autorských práv:

Výuková sada LIDÉ A PENÍZE je určena výhradně k internímu použití. Veškerá práva výrobce a vlastníků autorských práv k obsahové náplni jsou vyhrazena. Neautorizované rozmnožování, úpravy, prezentace, pronájem, výměna, půjčování, jakákoli forma přenosu obsahu výukové sady nebo její části jsou zakázány. Porušování práv vlastníka autorských práv bude stíháno podle platných předpisů.

 

Upozornění: stažený soubor je komprimován ZIP. Některé aplikace při rozbalení souboru poškodí videa, pokud se tak stane, použijte jinou - např.  7-ZIP. 

7-Zip

Heslo: