Betlémský příběh

 

Vánoční pořad určený všem generacím.

Neotřelé a originálního ztvárnění tradičního vánočního příběhu o Josefovi, Marii a jejich noclehu v betlémském chlévě. Adventní hra s vtipnou zápletkou a šťastným koncem, plná hudby, překvapení a napjatého očekávání.

Program kombinuje vystoupení herců a zpěváků s loutkami v životní velikosti, je provázen původními písničkami i známými koledami a doplňují jej živé vstupy s povídáním o vánočních tradicích a zvycích.

(Délka programu: 60 minut)

 

Když za časů císaře Augusta probíhalo sčítání lidu, hemžila se Palestina poutníky směřujícími podle císařovy vůle do místa svého narození. I betlémský hostinec praskal ve švech pod náporem hostů a nocležníků, takže nově příchozí už neměli kde hlavu složit.

Do Betléma doputoval i zkušený Josef se svou mladičkou ženou Marií. Putovali do Nazareta a zastihla je noc. Když hostinský zaznamenal  Mariin požehnaný stav, slitoval se a poskytl oběma nocleh ve chlévě.Tahle noc však odpočinku příliš nepřála. Sotva Josef s Marií ulehli, ozvaly se ze západní strany zvonce a bečení ovcí. To pastýři hnali svá stáda ze svahů. Vyprávěli  o zjevení anděla a o jeho naléhavém pokynu k cestě do Betléma. Hostinský jen vrtěl hlavou a vykázal jim místa k přespání pod širým nebem. S nadějí, že se sám konečně vyspí, ulehl... Sotva oči zamhouřil, narušily jeho odpočinek zvuky blížící se karavany. K hostinci dorazili tři vznešeně vyhlížející muži a tvrdilli, že se dočetli ve hvězdách o narození Spasitele. Mrzutý hostinský však jejich očekávání popřel a přidělil jim i jejich velbloudům místo k odpočinku.

Když však po všem tom trápení konečně ve své jizbě blaženě usínal, ozval se z chléva dětský pláč…

 

palestina

 

zpěv

 

betlem