Jsem online (pořad pro 2. stupeň ZŠ)

 

 

Pořad vypravený  pro druhý stupeň ZŠ je zaměřen na ochranu před hrozbami kyberprostoru, na obranu před digitální agresí, na prevenci závislostí. Obsahuje interaktivní modely a názorné dramatizované ukázky jednoznačně a srozumitelně popisující tato nebezpečí:

 

  1. rizika sociálních sítí a chatů
  2. ochrana soukromí 
  3. GPS lokace 
  4. phishing 
  5. gaming 
  6. kyberšikana 
  7. kyberstalking  
  8. kybergrooming
  9. sexting 

Preventivní program je propojen s bezplatně dostupným webem obsahujícím definice uvedených jevů, texty a audiopříběhy inspirované skutečností, videa, zvukové záznamy a testy ověřující pochopení dané problematiky.

 

 

 ABRA 1.jpg