Nebuď darebák (pořad pro 1.stupeň ZŠ)

Interaktivní pořad zaměřený na prevenci drobné kriminality i závažnějších, celospolečensky nebezpečných trestných činů.

Koncept a scénář programu vycházejí z dlouhodobé podrobné analýzy aktuálního stavu progrese symptomů kriminálního chování na základních školách a z informací získaných od kolegů pedagogů i od konzultantů – kriminalistů Policie ČR.

 

Verze pro 1. stupeň ZŠ pracuje s autentickými modely dětského chování, které nese zárodky trestné činnosti. Zaměřuje se na prevenci nežádoucího patologického jednání, učí děti rozpoznat a pojmenovat jevy, které jsou v rozporu se společenskou normou, se školními řády nebo se zákonem. V prostoru zážitkové interaktivní sociální dílny jsou děti postaveny před nejpalčivější problémy současné dětské kriminality, která se týká jejich věkové skupiny. Snaží se je identifikovat a v rámci předloženého modelu k nim zaujmout postoj. Cílem didaktických her podpořených a umocněných dramatickými, scénickými a hudebními prostředky je pomoci dětem vymezovat se proti nežádoucímu chování s kriminálními příznaky, a to nejen na základě respektování pravidel, ale pokud možno i z pozice aktivně osvojených morálních zásad.

Tématické celky pro 1. stupeň ZŠ:

- KRÁDEŽ A LOUPEŽ

- UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ

- PODVOD A ŠÍŘENÍ POPLAŠNÉ ZPRÁVY

- URÁŽKA A POMLUVA

- POŠKOZOVÁNÍ CIZÍHO MAJETKU A VANDALSTVÍ

- OMEZOVÁNÍ OSOBNÍ SVOBODY A ŠIKANA

 

Pořad na interaktivní bázi kombinuje výukové formy, metody a prostředky s uměleckými postupy. Uplatňují se zde:

- zážitková pedagogika

- dramatizace

- simulace

- problémové vyučování

 

Hudba slouží v pořadu i jako scénický doprovod, ale především jako nosný prvek ilustrativních zhudebněných příběhů, ponaučení a resumé vyplývající z vyřešených problémových úloh.

Dramatizované příběhy se odehrávají v kulisách tří zásadních sektorů, v nichž se současný školák pohybuje nejčastěji: domov, ulice, škola. Aktéry scén jsou stylizované herecké postavy, které reprezentují vzhled, vyjadřování i způsob uvažování školáků. Příběhy jsou inspirovány realitou, často se jedná o rekonstrukce událostí z policejních archivů.

Délka programu: 60 minut

 

DSC 0235