MY SI ZPÍVÁME (pořad pro 1.stupeň ZŠ)

 

Interaktivní hudební program zaměřený na upevnění znalostí z českého jazyka, matematiky a prvouky

Koncertní verze stejnojmeného souboru didaktických skladeb vytvořených pro podporu výuky na prvním stupni ZŠ.

 

Písničky, které děti znají z výuky nebo je po koncertu teprve ve výuce uslyší, pomáhají při osvojení nejdůležitějších výukových informací, které v zájmu správného použití prostě musí uvíznout v paměti.

Školáci prvního stupně se během představení postupně setkají s učivem, které už znají,  právě se mu věnují nebo je teprve čeká. Podle ročníků se tedy uplatní metody

- opakování

- osvojování

- motivace.

Žáci jsou zapojeni do děje, prožívají příběhy, které se k jednotlivým písničkám vážou, pracují se souborem, hrají a zpívají.

V pořadu zazní výběr ze sedmnácti didaktických písní:

 

 • POZDRAV - písnička zaměřená na posilování kamarádských vztahů ve třídě
 • ABECEDA - písnička zaměřená na osvojení znalosti pořadí hlásek v abecedě
 • TETA - písnička zaměřená na druhy vět: oznamovací, rozkazovací, tázací a přací
 • HLÁSKY - písnička zaměřená na druhy hlásek: samohlásky, dvojhlásky, souhlásky tvrdé, měkké, obojetné
 • MĚSÍCE - písnička zaměřená na osvojení znalosti pořadí měsíců v roce
 • STRÝC JAROSLAV - písnička zaměřená na zapamatování řady vyjmenovaných slov po B
 • FYZIKA - písnička zaměřená na zapamatování řady vyjmenovaných slov po F
 • MOUREK - písnička zaměřená na zapamatování řady vyjmenovaných slov po L
 • V POSTÝLCE - písnička zaměřená na zapamatování řady vyjmenovaných slov po M
 • STRAŠIDLA - písnička zaměřená na zapamatování řady vyjmenovaných slov po P
 • LOUPEŽ - písnička zaměřená na zapamatování řady vyjmenovaných slov po S
 • VÍTEK - písnička zaměřená na zapamatování řady vyjmenovaných slov po V
 • LÓRA - písnička zaměřená na zapamatování řady vyjmenovaných slov po Z
 • SLOVO, SLOVÍČKO - písnička zaměřená na zapamatování slovních druhů
 • RYBÁŘ - písnička zaměřená na procvičování matematických slovních úloh
 • SEDMKRÁT - písnička zaměřená na zapamatování pádových otázek
 • MUZIKANTI - písnička zaměřená na procvičování rytmické improvizace
 • POZDRAV - rozloučení

 Délka programu: 60 minut