Lidé a peníze (pořad pro 1.stupeň ZŠ)

Program zaměřený na budování základních návyků finančního chování

Interaktivní hudební program, který za aktivní účasti diváků vytváří vtipné a výstižné dramatické scénky a skeče, doplněné hudebními vsuvkami, jejichž prostřednictvím se děti seznamují se základními pojmy a situacemi, spojenými s existencí peněz, se zásadami správného hospodaření a s riziky, které s sebou nese.

 

PENÍZE

co jsou peníze, jak vznikly, jak se vydělávají a jak se s nimi zachází; dar, odměna, mzda, zisk

HODNOTY

jakou hodnotu mají věci, jakou hodnotu má životní prostředí, životní priority, upřednostnění důležitého před nepodstatným, hierarchie potřeb a hodnot, relace mezi hodnotou a finanční dostupností

HOSPODAŘENÍ

plánování, finanční rozvaha, šetření a plýtvání, rozpočet, příjmy a výdaje, ekonomika domácnosti, osobní ekonomika, nakupování a prodávání

DLUHY

půjčka, dluh, splátka, úrok, věřitel a dlužník, vymáhání dluhů, exekuce

FINANCE

spoření, operativní zacházení s penězi, investice, zhodnocení, zisk

PENÍZE A ZÁKON

odcizení, loupež, podvod, zpronevěra, nezákonný obchod, pirátství, gamblerství

PENÍZE A ČLOVĚK

peníze a sociální vazby, štědrost a lakota, zneužívání peněz, uplácení a korupce, bohatství a chudoba

 (Délka programu: 60 - 70 minut)

 

ABRA 13.jpg