Jak žijeme

Jak žijeme

Pořad zaměřený na nejrůznější oblasti sociálního chování a mezilidských vztahů.

Nový typ interaktivního výukového programu připravovaného vždy na míru potřebám konkrétní školy.

(Délka programu: 60 - 70 minut)

 

Didaktická stavebnice tvořená nezávislými segmenty  primární prevence sociálně patologických jevů, z nichž sami sestavíte svůj pořad:

 

 

Mezilidská komunikace: slovní agrese a vulgární vyjadřování


Sociální vztahy: kooperace, empatie, tolerance, etika


Závislosti: alkoholismus, nikotinismus, ostatní drogy, gamblerství (automaty, počítač, loterie, sázky)


Sociální intolerance: rasismus, xenofobie, sociální segregace


Patologie životního stylu: pasivita, sociální apatie, konzumentství, party a gangy, volný čas


Vztah k životním hodnotám: peníze, společenské postavení, kariéra, vztahy, rodina


Sociální agrese: šikana, omezování osobní svobody, násilnictví, kyberšikana


Etická patologie: muž a žena, starší a mladší, dítě a rodič, učitel a žák

 

Po dohodě se můžeme podrobně a důsledně věnovat jediné vybrané problematice, nebo zvolíme jakoukoli kombinaci nabízených témat.

Výukovými prostředky na míru připraveného vzdělávacího představení jsou názornost, dramatizace, zážitek, problémový úkol, diskuse a řízený dialog.

Náročnost problémových úkolů a poskytovaných informací je vždy přiměřená věku cílové skupiny.

 

 

DSC 0965

 

IMG 3373

 

IMG 0288

 

Program je nezávislou součástí projektu podpory sociálních dovedností - programového seriálu s názvem LIDI, LIDI, LIDI, který obsahuje pořady zaměřené na

- multikulturní výchovu (momentálně není v nabídce)

- etickou výchovu (momentálně aktivní - viz rubrika Programy - program Jak žijeme)

- environmentální kompetence (momentálně není v nabídce)

- výchovu ke zdraví (momentálně není v nabídce) 

- internetovou gramotnost (momentálně aktivní - viz rubrika Programy - programy Digitální svět a On line)

- finanční gramotnost (momentálně aktivní - viz rubrika Programy - program Lidé a peníze a Finanční labyrint)