Umíme být spolu

 

Úvodní článek Všeobecné deklarace lidských práv hovoří o rovnosti lidí ve svobodě, důstojnosti a právech. Neznamená to, že jsou všichni stejní. Naopak - každý člověk je jiný, lidská společnost je rozmanitá a plná rozdílů, ale každý má právo být vnímán jako svobodná, důstojná a lidsky rovnocenná bytost.

Pořad je zaměřen na posilování sociálních kompetencí v přímé mezilidské interakci, kterou uplatňujeme v každodenním kontaktu se společenským prostředím – ve škole, v rodině, na ulici…

Naše vzájemná setkání mohou vyústit v pozitivní postoje a kladné emoce. Zrovna tak však mohou být následkem nezvládnutého společenského kontaktu rozpoutány nebezpečné, zákeřné a zraňující projevy lidského chování.

 

porozumění x nepochopení

vstřícnost x odmítání

sympatie x antipatie

náklonnost x averze

zalíbení x odpor

kamarádství x  nepřátelství

tolerance x rasismus

ochranitelství x šikana 

mírumilovnost x agrese

láska x nenávist

 

Vybrané sociální modely našeho pořadu představují nejčastější společenské kontrasty, které snadno přerůstají v sociální konflikty. Řeší latentní společenské napětí pramenící ze společenských i fyzických rozdílů a nabízí pohledy, metody a postupy, které mohou pomoci konfliktům předcházet.

Pořad v názorných příkladech prevence sociálních konfliktů pracuje s následujícími kontrasty:

Silný – slabý, bohatý – chudý, bílý – barevný, zdravý – nemocný, chytrý – hloupý, věřící – nevěřící, hezký – ošklivý, štíhlý – tlustý, mladý – starý…

Klíčové pojmy jsou tolerance, empatie, interakce, kooperace a etika.

Uvedené příčiny sociálního napětí jsou často vnímány velmi citlivě. Pojmenování zmíněných kontrastů mají pouze pracovní a ilustrativní význam v rámci této anotace. V přímém kontaktu s žáky je s těmito rozdíly nakládáno nanejvýš eticky a kultivovaně.

 

 ABRA 16.jpg