Člověk mezi lidmi

 Pořad je zaměřen na posilování sociálních kompetencí v prostředí tradiční evropské kultury. Východiskem pro řešení problémových úkolů jsou obecně známé mezinárodně uznávané a používané piktogramy – návodné symboly a obrázky, které ve veřejném prostoru usměrňují jednání a chování lidí. Vyzývají k opatrnosti, ochraně vlastního bezpečí, vzájemné ohleduplnosti a respektování pravidel. Obrázkové informace v prostoru ulic, budov, škol, dopravních prostředků, veřejných budov a prostranství vznikly na základě potřeb a mnohaletých zkušeností s organizací veřejného prostoru v kulturním společenském prostředí moderní civilizace. Na bázi autentických sociálních modelů inspirovaných piktogramy se budeme zabývat následujícími tématy:

 

VZTAHY MEZI LIDMI – MUŽEM A ŽENOU, CHLAPCEM A DÍVKOU

OSOBNÍ BEZPEČNOST A POMOC DRUHÝM V KRITICKÉ SITUACI

VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ

ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

RESPEKT KE SPOLEČENSKÝM ZVYKLOSTEM, PRAVIDLŮM A ZÁKONŮM

OBČANSKÁ A OBECNĚ LIDSKÁ SOLIDARITA

ZDVOŘILOST A TOLERANCE

 

ABRA 26.jpg