Produkty

                                                      LIDÉ A PENÍZE

 

Vážení přátelé,

ABRAKA MUZIKA se od nástupu epidemie nemohla setkat se svými mladými fanoušky ani příznivci z řad pedagogů. Po jevištní práci a osobním kontaktu se nám hodně stýská…

Ale nezaháleli jsme – čas nedobrovolných divadelních prázdnin inspiroval vznik naší první nové digitální sady „LIDÉ A PENÍZE“. Ta tematicky souvisí s naším živým vystoupením. Nejedná se však o jeho záznam, ale o naprosto nezávislý didaktický materiál obsahující náměty a zadání pro všechny věkové vrstvy prvního stupně ZŠ: Pro nejmenší omalovánky, pro větší pracovní listy, pro všechny didaktické hry, písničky a videa. Soubor je doplněn pečlivě zpracovanou metodikou.

S jeho pomocí můžete připravit vyučovací hodinu zaměřenou na finanční gramotnost nebo projektový den. Všechny součásti výukové sady lze využívat naprosto neomezeně.