Obchodní podmínky

Pro školy a mateřské školy:

 

Ceny za preventivní programy divadla ABRAKA MUZIKA jsou smluvní. Základní vstupné na žáka činí 60,-Kč.

 

V případě, že by malý počet účastníků nepokryl základní náklady na realizaci, je možné po dohodě stanovit pevnou závaznou cenu za představení, která se odvíjí od vzdálenosti od místa konání, nákladů na pronájmy a ostatní nezbytné výdaje. Konkrétní podmínky individuální dohody sjednávejte s panem dr. Petrem Novákem prostřednictvím telefonu: 608 031 377.

Pro dětské domovy a jiné prokazatelně znevýhodněné subjekty dorovnáváme stanovenou cenu sponzorsky oproti řádně uzavřené darovací smlouvě.

 

 

Pro kulturní zařízení, agentury a individuální zájemce:

 

S agenturami a kulturními zařízeními pořádajícími komerční aktivity uzavíráme dohody o pevné ceně za vystoupení  a účtujeme 10.000Kč za představení + dopravu dle následujícího ceníku:

vzdálenost do 20-ti km: 300Kč

vzdálenost od 20-ti do 50-ti km: 600Kč

vzdálenost od 50-ti do 100km: 1.200Kč

vzdálenost nad 100km: výpočtem 8kč/km

 

 

Cena původních či příležitostných programů, připravených plně "na míru" podle zadání objednavatele (na oslavy, festivaly, komponované akce apod.) se pohybuje v rozmezí 10.000 - 15.000Kč podle konkrétní domluvy.

 

 

 

Náklady na realizaci vzdělávacích vystoupení sestávají z následujících položek:


honoráře profesionálních členů realizačního týmu 

honoráře externích členů realizačního týmu

agenturní a provozní náklady

náklady na dopravu, v případě vícedenních výjezdů náklady na ubytování

náklady na pronájmy sálů

náklady na vývoj programu, autorskou práci, dramaturgii, scénář a režii

náklady na pořízení scény, rekvizit a kostýmů

náklady spojené s pořízením a provozem vozového parku, hudební aparatury, technického a technologického zázemí a hudebních nástrojů

náklady na propagaci, reprezentaci a mediální podporu

náklady na provoz hudebního studia a zkušebny

náklady na povinnou agendu, účetnictví, pojištění a další povinné odvody

 

Nejsme plátci DPH