Články

Na šikmé ploše (pořad pro 2.stupeň ZŠ)

Pořad zaměřený na PREVENCI KRIMINALITY je nezávislou součástí projektu podpory sociálních dovedností s názvem LIDI, LIDI, LIDI - programového seriálu, který rovněž obsahuje pořady zaměřené na multikulturní výchovu, etickou výchovu, environmentální kompetence, výchovu ke zdraví, internetovou gramotnost a finanční gramotnost.

 
DSC 0322

 

Pořad NA ŠIKMÉ PLOŠE vychází z dlouhodobé podrobné analýzy aktuálního stavu progrese symptomů kriminálního chování na základních školách a z informací získaných od kolegů pedagogů i od konzultantů – kriminalistů Policie ČR.

Verze pro 2. stupeň ZŠ pracuje s autentickými modely reálné trestné činnosti. Přechází od preventivní polohy k poukazu na konkrétní a v dané věkové skupině aktuálně přítomné jevy, které prozatím vyžadují pouze kázeňský postih, ale svým charakterem už směřují k typům chování, které je v dospělé populaci kvalifikováno jako kriminální a vztahuje se na ně konkrétní trestní sazba. Program nabídne dospělejším školákům příležitost nahlédnout kriminalitu v přiměřené míře z hlediska společenského, morálního i právního. Nabízené dramatizované modely vybízejí ke komentářům, kritickým postřehům a k dialogu. Program funguje jako osvětový a motivační nástroj posilující povědomí o nebezpečnosti a morální nekvalitě kriminálního chování. Zároveň slouží jako sonda odhalující aktuální postoje žáků k problematice kriminality.

 

DSC 0347

 

Tématické celky pro 2. stupeň ZŠ:

 

Ohrožení majetku a osobního vlastnictví (krádež, loupež, zcizení, pirátství)

 

Ohrožení, zdraví a života (ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, domácí násilí, obecné ohrožení, šikana, loupežné přepadení, znásilnění, vražda)

Ohrožení cti, důstojnosti a soukromí  (podvod, urážka, pomluva, poplašná zpráva, počítačová kriminalita)

 

Ohrožení etiky, mravnosti a morálky (opilství, toxikomanie, výtržnictví, vandalství, gamblerství, prostituce)

Pořady na interaktivní bázi kombinují výukové formy, metody a prostředky s uměleckými postupy: uplatňuje se zde zážitková pedagogika, dramatizace, simulace i problémové vyučování.

Hudba slouží v pořadech i jako scénický doprovod, ale především jako nosný prvek ilustrativních zhudebněných příběhů, ponaučení a resumé vyplývající z vyřešených problémových úloh.

 

 šikmá plocha

 

Dramatizované příběhy se odehrávají v kulisách tří zásadních sektorů, v nichž se současný školák pohybuje nejčastěji: domov, ulice, škola. Aktéry scén jsou stylizované herecké postavy, které reprezentují vzhled, vyjadřování i způsob uvažování školáků. Příběhy jsou inspirovány realitou, často se jedná o rekonstrukce událostí z policejních archivů.

 

DSC 0385

 

Program je nezávislou součástí projektu podpory sociálních dovedností - programového seriálu s názvem LIDI, LIDI, LIDI, který obsahuje pořady zaměřené na

- multikulturní výchovu (momentálně není v nabídce)

- etickou výchovu (momentálně aktivní - viz rubrika Programy - program Jak žijeme)

- environmentální kompetence (momentálně není v nabídce)

- výchovu ke zdraví (momentálně není v nabídce) 

- internetovou gramotnost (momentálně aktivní - viz rubrika Programy - programy Digitální svět a On line)

- finanční gramotnost (momentálně aktivní - viz rubrika Programy - program Lidé a peníze a Finanční labyrint)