Archiv

archiv

 S HUDBOU KOLEM SVĚTA

Láká vás cestování? Chtěli byste navštívit různé kouty světa a poznat místní zvyky, hudbu, kulturní zvláštnosti? Letecký speciál ABRAKA MUZIKA je připraven ke startu! Naše písničky se nechaly okouzlit hudbou osmi naprosto odlišných národů. Hudba z různých končin Země je překvapivá, rozmanitá, často nezvyklá a zvláštní, ale vždy zajímavá a srozumitelná. Sbližuje země i kontinenty, inspiruje hudebníky na celém světě.

Letoun ABRAKA MUZIKA roluje na start. Letuška rozdává bonbóny, kapitán vítá cestující a přeje jim příjemný let. Motory burácí, letadlo stoupá k nebi. Let doprovází znělka nového programu.
Letadlo přistává na Arabském poloostrově. Poznáváme místní řeč a zajímavé zvyky: Ženy jsou zahalené od hlavy až k patě a jediný muž smí mít i několik manželek! Písnička s arabskými hudebními motivy líčí starosti nešťastného Araba, který se snaží krotit marnivost svých čtyř žen.
Překonáme Atlantik a ocitáme se v Americe. Tradici rodea představí jevištní inscenace - odvážlivec z publika krotí před očima spolužáků divokého mustanga. Kdo má chuť, zatančí si s námi country tanec při písničce s kovbojským námětem.
A vyrážíme přes Panamskou šíji na jih. Na cestě potkáme rozpustilý karneval v Riu. Latinskoamerický rytmus další skladby doprovodí rytmická etuda našich posluchačů.
A rovnou do Anglie! Osloví nás klasický námět inspirovaný slavným anglickým dramatikem. Shakespearovské téma je podmalováno britským rockem a klasickým baletem.
Podmořský tunel pod kanálem La Manche nás dovede do Francie. Země gurmánů a světově proslulé kuchyně nám připraví soutěžní překvapení, které má co do činění s dobrým jídlem. Soutěž doprovodí francouzský chanson.
A už nás vítá Španělsko! Zakusíme atmosféru temperamentní koridy. Souboj s býkem ilustruje i písnička a ohnivé flamengo.
Další cesta končí v liduprázdné sibiřské tajze. Rusko a jeho kultura je u nás zastoupena pohádkami, kterým vévodí legendární Baba Jaga. Ta se objeví na scéně v doprovodu ruské melodie v podání akordeonu.
Indii zastupuje jedovatá kobra, která tančí, jak fakír píská. Písnička vychází z indické melodiky a svádí k pohybové hře na tančícího hada.
Stesk nás táhne domů. Písnička s rytmickou taneční kreací s trojbarevnou stuhou vypráví o návratu do země, kde se nám líbí nejvíc.

https://www.youtube.com/watch?v=-FkiSNF0Ky4

 

S hudbou kolem světa

Koncertní program se zabývá rozmanitostí a pestrostí kultury nejrůznějších koutů Země ve vtipné a poučné hudebně dramatické nadsázce. Jedná se opět o alternativní vyučovací hodinu, v níž se prolínají témata řady předmětů. Fiktivní cesta kolem Světa je dynamické hudební dobrodružství, které využívá rychlý sled dramatických, zvukových a scénických prvků, podněcuje interakci, poskytuje náměty, kterých mohou pedagogové využít ve svých předmětech. Program otevírá řadu otázek týkajících se rozdílů i souvislostí kultur a národních naturelů. Vyhovuje požadavku rámcového vzdělávacího programu MŠMT na zařazení multikulturní výchovy do škol. Vyzývá k toleranci, nabízí poznání možnosti vzájemné kulturní inspirace a prolínání uměleckých směrů a tradic. Nenásilně podporuje zdravé národní sebeuvědomění a sebevědomí. Pořad je připraven ve verzích přiměřených svou náročností dětem mladšího, staršího školního věku i předškolákům.
Ve verzi pro 1. stupeň se prolínají výuková témata hudební výchovy, prvouky i dramatické výchovy: rytmická, pohybová a dechová cvičení, dramatizace příběhů, téma domova a cestování, dopravní prostředky, režim dne, stravovací návyky, hádanky a interaktivní hry.
Ve verzi pro 2. stupeň se uplatní témata hudební výchovy, zeměpisu a občanské výchovy: hudební styly a žánry, rozmanitost světových kultur, národních jazyků, zvyklostí, tradic a životního stylu, náboženství a politických směrů. Program se dotkne i mezinárodní tolerance a mezilidských vztahů. U navštívených zemí se osvěží zeměpisné znalosti. Základní forma kontaktu s publikem je dialog.
Obě verze se opírají o odborné metodické zázemí a zkušenost s koncepcí aktivního didaktického programu. Hudební i dramatické stylizace důsledně vycházejí z tradic navštívených zemí a zároveň respektují současný hudební vkus posluchačů.

 138 3876

 

HUDEBNÍ DÍLNA

Hrajete na hudební nástroj? Zpíváte? Posloucháte hudbu? Tancujete? Tak to byste měli navštívit hudební dílnu. Tam rádi přivítáme každého, kdo má rád hudbu a zajímá se o všechno, co k hudbě patří. Pomůžete nám vyrobit nové písničky!

 

Stojíme před branou naší hudební dílny. Co se za ní skrývá, je prozatím pro všechny tajemstvím. Odhalí je postupně odvážlivci, které láká hudební dobrodružství. Kdo dostane klíč, smí projít branou do světa hudby a rázem se stává důležitou součástí našeho koncertu. Už není jen posluchačem - tvoří program společně s kapelou. V první písničce se dotěrná veška snaží uhnízdit někomu ve vlasech. Není těžké se jí zbavit - je to náruživá tanečnice, stačí ji vyzvat k tanci a hned zapomene, co měla původně za lubem. Ve svém recitativu se nás snaží přesvědčit, že má přátelské úmysly, ale my jí moc nevěříme… Když nám pomůžete s recitativem, podaří se nám veš od podezřelých záměrů odradit.
Vzápětí přichází skladba, jejíž hudební i textový motiv se opakuje neustále dokola. Zhudebněný příběh vytrvalce, který neúnavně píše na chodník křídou svůj vzkaz. Bohužel dopíše vždy těsně před průtrží mračen a může začít znovu… Všichni hned pochopí, co je to repetice, ale pro jistotu přidáme i repetici pohybovou - aby bylo jasno! A zvládnutí pohybové kreace bude pro vás hračka.
Z čeho všeho se může stát rytmický hudební nástroj se ukáže v písničce zazpívané v kulisách vesnického dvorku. Přesvědčíte se sice, že inteligence slepičího pěveckého sboru z místního kurníku nepostačí na vícehlasý zpěv, ale nám stačí unizono a s trochou rytmického nadání se klidně naučíme hrát třeba konev nebo na kosu! A pak si dopřejeme trochu folklóru. Necháme se inspirovat horskou ozvěnou na Valašsku a k písničce, která objasní význam pojmu kánon, zařadíme kloboukový tanec i taneční sólo s valaškou.
Hudební příběh velbloudí karavany schvácené saharským vedrem se ve vašem podání dočká i jevištní dramatizace. Vyčerpávající cesta pouští bude naštěstí korunována objevem oázy s nevysychající studnou. Významnou roli zde sehrají tekutiny - jejich nadbytek či nedostatek má přímý vliv na tempo skladby i velbloudí chůze.
Kdo by si rád nezahrál s kapelou? Sólová improvizace na hudební nástroj vyžaduje zkušenost, ale v našem případě postačí jen trocha hudební fantazie. Svá sóla předvedou hudebníci i někdo z vás! Navíc bezpečně pochopíme, jak se ve skladbě střídá sloka s refrénem.
Koncert zakončí kolébavé regeae, dozvíme se, co je to legáto a jak se zpívá rap.


Koncertní program Hudební dílna má za sebou desítky úspěšných repríz. Navazuje na programový cyklus o hudebních nástrojích. Z tématiky hudební nauky vybírá nejčastěji používané hudební pojmy přiměřené mladšímu a staršímu školnímu věku ve dvou samostatných programových verzích pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Prostřednictvím autorských skladeb propojených s dramatizací vysvětluje a procvičuje hudební dovednosti, jejichž osvojení vyžadují i osnovy Hv pro ZŠ. Program tvoří skladby a dramatizované hudební příběhy věnované nejčastějším hudebním pojmům používaným i mimo oblast vážné hudby v různých hudebních stylech a žánrech.
Významy pojmů: ostinato, kánon, repetice, legáto, recitativ, tempo, sloka, refrén, sólo, rytmus, improvizace, unisono, dramatizace, jsou velmi názorně, až se záměrnou nadsázkou uplatněny v písničkách. Skladby se v zájmu pochopení naprosto podřizují pokynu nebo smyslu, který je v pojmu obsažen, ale přesto poskytují prostor i sólovým instrumentacím, nápaditým aranžím a strhující dynamice různých hudebních žánrů, mezi nimiž se posluchač naučí rozeznat pop, folklór, techno, regeae, rock, swing i metal
Koncert nabízí nenásilnou alternativní výuku v zábavném a motivujícím podání. Je založen i na humoru a spontánní interakci.
Obsahem jsou programové verze vhodné pro oba stupně základní školy i pro předškoláky. Okamžitému složení dětského publika se samozřejmě podřizuje přiměřený přístup a metodika konkrétního vystoupení.
Devizou koncertu je i bezprostřednost interpretů, kteří jsou z publika vtaženi do děje. Zkušení hudebníci jsou publiku příkladem svými znalostmi a dovednostmi, kterými nenásilně motivují k aktivní hudební činnosti a pomáhají formovat vztah k hudbě.

 

153 5357 

 

 

NÁLADY 

Hudebně dramatický pořad NÁLADY je další hudební program, který, zábavnou a interaktivní formou poskytuje školákům poznání, pochopení a osvojení dovedností a informací z několika výukových předmětů současně, inspiruje kolegy učitele v oblasti metodiky.
Program NÁLADY představuje v názorné a jednoznačně pochopitelné podobě výrazové prostředky hudby, které umějí (prostřednictvím melodie, harmonie, tempa, rytmu, barvy tónu, zvoleného hudebního nástroje a výrazu hudebníka) vyjádřit okamžité lidské pocity.
V hudební podobě se tak představí RADOST, SMUTEK, NUDA, POHODA, ŠTĚSTÍ, ZMATEK, STRACH, VZTEK…
Tyto nálady jsou zároveň ztvárněny scénicky, pomocí dramatických výstupů a improvizací prováděných často ve spolupráci s publikem a zároveň mají i své TANEČNÍ, POHYBOVÉ nebo PANTOMIMICKÉ vyjádření.
Každé náladě je věnován jiný hudební žánr. Posluchačům budou představeny: ROCK, BLUES, JAZZ, HIP HOP, FOLK, POP, SKA, A CAPELLA…
Na tomto hudebním, dramatickém a tanečním základě se program zabývá MEZILIDSKÝMI VZTAHY ve škole i mimo školu a snaží se vést k jejich zlepšení.

 

 

PLANETA 

Považujete se za pány světa, kteří nemusí brát ohled na nic a na nikoho? Domníváte se, že zdroje energie jsou nevyčerpatelné? Myslíte si, že příroda je nezničitelná? Považujete plýtvání za samozřejmost? Je vám osud odpadků lhostejný? Nechce se vám chodit pěšky a raději jezdíte všude autem? Dáváte přednost spotřební zábavě před kulturou? A je vám jedno, co na to všechno říká planeta? Opravdu? Tak se podívejte, jak takové jednání světu prospívá:
Už milion let obývá Zemi člověk. Zpočátku byl jednou ze součástí přírody. Bál se tmy, bál se bouřek, bál se velkých zvířat. Postupně se ale osměloval a začal si přírodu podmaňovat. Naučil se vyrábět kamenné nástroje, naučil se sbírat plody, naučil se lovit zvěř, naučil se rozdělávat oheň… Celá tisíciletí se zdokonaloval a dnes je to člověk jako my. Říká si Homo sapiens a je nekonečně pyšný na všecko, co dovede. Myslí si, že mu patří celý svět, že si může všechno dovolit, že ovládá přírodu a všechno živé i neživé na Zemi.
Člověk nebyl nikdy na Zemi sám. Sdílel ji společně s rostlinami a zvířaty. Nejprve měl ze zvířat strach. Později si ale mnoho zvířat ochočil a začal je chovat. A Zvířata také lovil. Zpočátku jen pro obživu, ale nakonec bohužel hlavně pro obchod s kůžemi, kožešinami, slonovinou… a také jen tak pro zábavu.
A člověk se naučil obdělávat půdu a pro sebe i domácí zvířata pěstoval zemědělské plodiny, využíval bohatství lesů, osíval pole a kosil louky. Nehospodařil však vždy dobře. Kácel pralesy a lesy, znečistil vodu i půdu a mnoho zvířat úplně vyhubil. Až nakonec musel člověk začít přemýšlet, jak to zařídit, aby přírodu úplně nezničil.
Člověk začal objevovat, co mu příroda poskytuje. Zjistil, že voda má sílu, a začal vodu využívat. Postavil vodní mlýn a později vodní elektrárnu! Zjistil, že vítr má sílu, a začal vítr využívat. Postavil větrný mlýn a později větrnou elektrárnu! Zjistil, že oheň má sílu, a začal oheň využívat. Postavil pec a později tepelnou elektrárnu! Zjistil, že energie atomových vazeb má sílu, a začal ji využívat. Postavil jadernou elektrárnu, ale taky - atomovou bombu!
Spoutal živly a získal jejich Energii. Spoutal vodu, vítr, oheň, i zemi. Ale nakonec začal energií plýtvat. A člověk musel začít přemýšlet, jak to zařídit, aby energii planety nevyčerpal a neztratil možnost dopřávat si do sytosti světla, tepla i síly pro své spotřebiče.
Planeta odjakživa poskytovala člověku potravu. Člověk ji zkraje získával velmi obtížně, ale postupně se začal chovat jako Otesánek. Vyrobil a spotřeboval obrovské množství potravin. Choval se nenasytně, jídla si nevážil a nedokázal jím šetřit. Pořád by jedl, ale kdejakým jídlem pohrdal. Byl věčně hladový, ale zároveň neskutečně mlsný. A člověk musel začít přemýšlet, jak to zařídit, aby zásoby planety nevydrancoval a nezačal nakonec hladovět.
Ze všeho, co kdy člověk podnikal, zůstával odpad. Zpočátku jen hromádky, později hromady, potom hory a nakonec celá pohoří odpadu. Z hromádkami a hromadami si ještě příroda poradila, na hory a pohoří už ale byla krátká, a když začal člověk vyrábět umělé hmoty a plasty, byla už příroda docela bezradná. A člověk musel začít přemýšlet, jak to zařídit, aby se z planety nestalo Smetiště.
Nejdříve chodil člověk všude pěšky. Když si ochočil koně, vozil se na jeho hřbetě. Vynalezl kolo a zapřáhl koně do kočáru. Vynalezl motor, vypřáhl koně a udělal z kočáru auto. Vynalezl parní stroj, vyrobil lokomotivu a připojil za ni dlouhý Vlak. Naučil stroje létat a vymyslel letadlo a vrtulník a raketu. Pěšky chodil čím dál méně. Aut a motocyklů na ulicích, na silnicích a na dálnicích přibývalo a přibývalo… až musel člověk začít přemýšlet, jak to zařídit, aby se silnice úplně neucpaly a opar výfukových plynů planetu neudusil.
Člověk se snažil svůj život kulturně obohatit. Už od pravěku se projevoval jako umělec. Vyráběl hudební nástroje, maloval na stěny jeskyní, tančil rituální tance, zdobil předměty, které potřeboval k životu, vyprávěl své příběhy ostatním. A člověk dovedl tanec až k baletnímu umění, vyprávění až k umělecké literatuře, jeskynní malby až k výtvarnému umění, jednoduchou hudbu až k symfonické básni. Ale nakonec začal být pohodlný. Nechtělo se mu opouštět byt a navštěvovat divadla, kina, koncertní sály, výstavy a knihovny. Sedl si k televizi, k videu, k počítači a nechal se bavit, aniž by sám hnul prstem… až musel člověk začít přemýšlet, jak to zařídit, aby svoji Kulturu docela neztratil a nepřestal jí rozumět.

 

Planeta  

Program PLANETA se zabývá výchovou k ochraně životního prostředí, modeluje situace, které vyžadují ekologické chování, hudbou, dramatizací, zvukem a scénickými prvky komentuje způsoby nakládání s přírodními a kulturními hodnotami.
Program se prostřednictvím vyprávění, hudby a textů, hereckých výstupů, her a interakcí vyjadřuje k nejzávažnějším tématům environmentální výchovy:
postavením a rolí člověka v životním, přírodním i sociálním prostředí, pohnutkami i následky jeho chování
vztahem člověka k přírodě a jeho vlivem na její stav
nakládáním s energiemi a jejich zdroji
hospodařením se surovinami a potravinami
nakládáním s odpady
vlivem dopravy na stav životního prostředí
ochranou a rozvíjením kulturního bohatství
lokálními i globálními následky nešetrného a bezohledného jednání
Hlavním cílem koncertu je výrazně, naléhavě, jednoznačně a zároveň nenásilně upozornit na aspekty lidského chování, které nepříznivě ovlivňují kvalitu životního prostředí a poukázat na podíl každého jednotlivce na zhoršování i nápravě aktuálního stavu. Výchovné působení hodinového programu nemůže dosáhnout okamžité nápravy nežádoucích schémat jednání a nebezpečných návyků, poskytuje však kolegům učitelům východiska k rozvinutí aktivit, které k uvědoměle prospěšnému a šetrnému nakládání s životním prostředím směřují a školáky podněcuje k zamyšlení nad prezentovanými otázkami.

 

JAK ŽIJEME

Člověk je společenský tvor. Je obklopen jinými lidmi, všímá si jich a hodnotí je. Někteří vzbudí jeho zájem, získají jeho náklonnost, úctu, obdiv nebo přátelství. Jiným se vyhýbá, znepokojují ho, nerozumí jim, chová k nim nedůvěru nebo dokonce nepřátelství a odpor. A člověk sám je vnímán a hodnocen jinými. Ve složitém předivu mezilidských vztahů a nejrůznějších vlivů okolí formuje člověk vlastní osobnost. Získává postoje k lidem a životním hodnotám.
Osobnosti, které nás obklopují, jejich sociální návyky a hodnotové orientace vytvářejí sociální klima, v němž žijeme. Každý má na jeho kvalitě podíl.
Didaktický koncertní program projektu ABRAKA MUZIKA si všímá společenských jevů, témat a oblastí, které úzce souvisejí s životem a sociální náladou ve školách:


Šikana (Má své konkrétní projevy, příčiny i následky. Je nebezpečná a odsouzeníhodná. Dá se proti ní bojovat, pokud oběť či svědek šikany vědí, jak se zachovat.)


Sociální vztahy (Každý z nás je součást velkého lidského společenství, učí se ostatní poznávat a chápat, navazuje kontakty a učí se řešit sociální situace.)


Mezilidská komunikace (Lidé spolu hovoří a záleží jen na nich, zvolí-li slušné a vlídné, nebo vulgární a agresivní vyjadřování.)


Životní hodnoty (Člověk si vytváří svůj hodnotový žebříček. Může preferovat spotřebu, povrchnost, pasivitu, peníze, společenské postavení, svobodu, lásku, pracovní úspěch, rodinu…)


Kouření, alkohol, droga (Člověk je vystaven pokušení ochutnat řadu návykových látek. Svádí ho k tomu zvědavost, touha po zakázaném ovoci i příklady kamarádů. Pokud podlehne, vystavuje se nebezpečí závislosti, ohrožuje svoje zdraví i svůj život.)


Rasismus a xenofobie (V dnešním multikulturním světě se na území jednoho státu mohou potkávat lidé různých národností. Zásluhou strachu, nesnášenlivosti, rasových předsudků a nenávistných ideologií mohou být mnozí z nich vystaveni útokům, osočování, urážkám i násilí.)


Volný čas (S volným časem lze naložit různě. Může být věnován kamarádům, kultuře, sportu a zálibám, může ho také do poslední vteřiny pohltit televize nebo počítač…)

 

 

Témata jsou zpracována a pojednána prostřednictvím dramatických, hudebních, scénických a jiných uměleckých prostředků tak, aby v přiměřené interaktivní podobě působila na emoce posluchačů a vyvolala zamyšlení, zpětnou vazbu, diskusi…

 

Program je připraven ve dvou pedagogicky rozdílných koncepcích pro 1. a 2. stupeň ZŠ.

 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Lidské zdraví a lidský život jsou křehké a zranitelné hodnoty. Člověk, který si svého zdraví a života váží, podporuje vědomě jejich kvalitu, dokáže rozpoznat nebezpečí a umí možným nástrahám a hrozbám aktivně čelit. Náš pořad nelíčí okolní svět jako beznadějně hrozivý prostor, upozorňuje však na nebezpečné skutečnosti, které lehkovážný nebo nepoučený člověk snadno přehlédne nebo podcení. Přináší nové, ale i v dobrém úmyslu často opakované informace, které v neotřelé originální a hlavně názorné, srozumitelné a naléhavé interakci posilují soustavně budované obranné mechanismy tvořící účinnou preventivní výbavu jedince trvale vystaveného nebezpečným situacím, vlivům a nežádoucím trendům. Výběr témat z oblasti výchovy ke zdraví je podřízen aktuální závažnosti sledovaných rizikových faktorů působících konkrétně mezi dětmi mladšího a staršího školního věku. Program je v tomto smyslu přesně zacílený, diferencovaný s ohledem na věk a přiměřený ve volbě didaktických prostředků, použitých názorných modelů a dramatických inscenací i hudebních vstupů.
Didaktický koncertní program projektu ABRAKA MUZIKA si všímá zejména takových témat z oblasti zdravotní a bezpečnostní prevence, která mají bezprostřední nebo velmi úzký vztah k reálnému životu dětí ve školách:


Zdravé stravování (Zdraví prospěšné stravovací návyky jsou u školáků ohroženy lákavou konkurencí nabídky potravinářských produktů a stravovacích trendů, které upřednostňují atraktivitu, vzhled a chuť pokrmů před vyváženým složením jídelníčku a pravidelným režimem stravování. Důsledkem mohou být metabolické poruchy, obezita, mentální anorexie, poškození chrupu i nemoci zažívacího ústrojí.)


Aktivní život (Pozitivní vztah k přirozené aktivitě je ohrožen konkurenční nabídkou mediálních a technologických zábav, které nevyžadují žádné fyzické úsilí. Pasivní konzumace televizních pořadů a počítačových her i záliba ve virtuální komunikaci vytěsňují ze života fyzickou činorodost, zábavu spojenou s pohybem i sport. Důsledkem jsou snížená fyzická kondice, omezená obratnost, poruchy vyplývající ze snížené odolnosti a jednostranné zátěže a často i psychická nevyváženost.)


Stres (Životní prostředí člověka je naplněno přemírou rušivých vlivů, starostí, nervozity, znepokojujících informací, napětí a zátěžových situací. Přílišná zátěž může přivodit stres, který často vyústí v zkratovité a nepromyšlené jednání nebo vyvolá zhroucení psychické rovnováhy. Stresující podněty se kupí, hromadí a nabývají na síle, pokud jim člověk nevědomky vychází vstříc, svým přístupem k životu je podporuje, neumí s nimi uváženě nakládat a nedokáže jim úspěšně předcházet.)


Spánek (O nutnosti pravidelného odpočinku a potřebě regenerace lidského organismu není pochyb. Přesto se kdekdo chlubí opakovaným ponocováním a cítí se hrdinou, když sklízí obdiv spolužáků za to, že se zvedl od televize až uprostřed noci. Nedostatek spánku však otupí reakce, omezuje soustředění a snižuje odolnost unavené psychiky i těla.)


Závislost (Člověk má chuť vyzkoušet některou z návykových činností nebo látek. Svádí ho k tomu zvědavost, touha po zakázaném ovoci i příklady kamarádů. Cesta k reálnému ohrožení bývá nenápadná a často zdánlivě kontrolovaná a bezpečná. Závislosti na virtuálních a komunikačních technologiích vznikají plíživě, cesta k závislosti na návykové látce bývá strmější. Kdo podlehne, vystavuje se nebezpečí, které ohrožuje jeho zdraví i život.)


Hygiena (Zvládnutí základních hygienických návyků je považováno za samozřejmou civilizační normu. Přesto se občas nemoci, jejichž šíření je podmíněno výhradně nečistotou, úspěšně prosadí. Důvodem je hygienická nedůslednost a podcenění nepřítele, který nebudí respekt, protože ho nemůžeme pouhým okem spatřit.)


Prevence úrazu a první pomoc (Životní prostor člověka obsahuje řadu nebezpečí, která mohou nenadále přivodit fyzické trauma. Prostředí kulturní i přirozené krajiny, dopravní systémy, technická zařízení, hřiště, sportoviště, školy - všude je přítomna reálná hrozba úrazu. Posílení osobní bezpečnosti spočívá v opatrnosti a dodržování bezpečnostních zásad, záchrana ohroženého lidského života může záviset na rychlé a účinné pomoci. Tu zabezpečí okamžité přivolání profesionálů nebo osobní pohotový zásah. Nutná je znalost správných telefonních čísel a zásad poskytování první pomoci.)

 

Témata jsou zpracována a pojednána prostřednictvím dramatických, hudebních, scénických a jiných uměleckých prostředků tak, aby v přiměřené interaktivní podobě působila na emoce posluchačů a vyvolala zamyšlení, zpětnou vazbu, diskusi…


Program je připraven ve dvou pedagogicky rozdílných koncepcích pro 1. a 2. stupeň ZŠ.
Verze pro druhý stupeň zahrnuje i náročnější témata adekvátní zkušenostem a vyspělosti staršího školního věku:

Obrana před mediální agresí

Hygiena mezilidských vztahů