Agentura

Agentura Vydavatelství VIDA! vznikla už v minulém tisíciletí - v roce 1995.

Od začátku své existence je zaměřena na vývoj, produkci a distribuci dětských výukových souborů a metodických projektů v tištěné, zvukové i vizuální podobě.

Program agentury vychází z pedagogické koncepce "Učení prožitkem" a opírá se o praktické učitelské zkušenosti. Výsledkem jsou rozmanité, podnětné a věku dětí přiměřené materiály, projekty a pořady, které podporují školní vzdělávací programy českých základních škol.

Od kontaktu zprostředkovaného dětskou knihou nebo tištěným či digitálním výukovým souborem přešlo vydavatelství ke strategii přímého bezprostředního působení na dětského diváka a posluchače formou vzdělávacích pořadů interaktivního didaktického hudebního divadla ABRAKA MUZIKA, což je pro zvolenou pedagogickou koncepci nejpřirozenější.

 

V současnosti se Vydavatelství VIDA!zabývá především zprostředkováním, organizací a realizací těchto vzdělávacích a relaxačních aktivit:

  

VZDĚLÁVACÍ VYSTOUPENÍ INTERAKTIVNÍHO DIDAKTICKÉHO HUDEBNÍHO DIVADLA ABRAKA MUZIKA 

METODICKÉ WORKSHOPY PRO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ (viz rubrika Dílna)

KURZY ELEKTRONICKÉHO ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ZVUKOVÉ TVORBY (viz rubrika Dílna)

HUDEBNÍ DÍLNY PRO ŽÁKY MŠ a 1. stupně ZŠ (viz rubrika Programy)

LETNÍ HUDEBNÍ DÍLNY PRO DĚTI (viz rubrika Dílna)

POBYTOVÉ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI (viz rubrika Dílna)

ZÁBAVNÉ PROGRAMY, DĚTSKÉ DNY, VÝROČNÍ SLAVNOSTI, OSLAVY, TANEČNÍ AKCE A PLESY

NAKLADATELSKÁ, VYDAVATELSKÁ A ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST

PRODUKCE ZVUKOVÝCH NOSIČů, METODICKÝCH A DIDAKTICKÝCH MATERIÁLů, POMůCEK A HRAČEK

 

V případě zájmu o kteroukoli aktivitu či službu agentury Vydavatelství VIDA! kontaktujte prosím manažera agentury na tel. č. 608 960 246 nebo mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Organizace zábavných programů, dětských dnů, veřejných slavností i rodinných oslav, plesů, koncertů, festivalů, dobročinných akcí apod. 

 

Agentura Vydavatelství VIDA! Vám nabízí podporu, konkrétní dílčí výpomoc, součinnost i úplnou přípravu ("na klíč") soukromých, firemních, obecních i veřejných akcí a oslav, ať již v tradičním, nebo nekonformním duchu.

 

 

Rodinné oslavy

Pomůžeme Vám s organizací svateb, promocí, rodinných setkání, křtin, narozenin a jubileí. Zajistíme vhodné místo konání, připravíme přesný harmonogram, nabídneme pomoc asistenta při jednání s úřady (svatby), zabezpečíme restauraci či catering, hudbu i doprovodný program (moderování, animace, vystoupení kouzelníka, klauna, ohňostroj apod.). Pro Vaše hosty zajistíme ubytování.

Firemní akce

Agentura Vydavatelství VIDA! zorganizuje pro potřeby Vaší firmy, úřadu či instituce příležitostné, jednorázové, jednodenní i několikadení akce jako školení, exkurze, zájezdy, neformální společenská setkání, reprezentativní akce, akademie, plesy, sportovní, kulturní, zábavné a dobročinné programy apod. Zajistíme a připravíme vhodné místo konání, pomůžeme s logistikou, zabezpečíme zvukovou i světelnou techniku a jejich odbornou obsluhu, postaráme se o stravování a ubytování, domluvíme  služby animátorů, moderování, hudbu. 

 

Příležitostné společenské a veřejné akce, koncerty, hudební a divadelní festivaly, výroční oslavy, happeningy

V rozsahu, který bude vyhovovat Vašim potřebám a představám, Vám pomůžeme s přípravou celkové koncepce, s dramaturgií, s uměleckým i technickým scénářem akce a časovým harmonogramem, zajistíme ozvučení, osvětlení i catering, vytvoříme základní PR, zpracujeme a dodáme propagační tiskoviny, reklamní předměty a další materiály, domluvíme mediální podporu, zabezpečíme potřebná povolení a úřední náležitosti, postaráme se o moderování a doprovodné programy, zabezpečíme zdravotní službu i závěrečný úklid.

 

S nadšením a ochotou se ujmeme zvláště organizace netradičně pojatých soukromých i veřejných slavností, pomůžeme Vám zdolat všechny úřední, logistické, technické, organizační i jiné překážky, podpoříme Vaši kreativitu a převezmeme iniciativu, kdyby Vám v cestě za vysněným cílem snad docházely síly!

NIC NEMOŹNÉHO NÁM NENÍ CIZÍ!